Khmer Political News | Cambodia News | Khmer Hot News Facebook, 13-April-2017

Khmer Political News | Cambodia News | Khmer Hot News Facebook, 13-April-2017


Credit : FB តើមនោគមវិជ្ជាជាចលនាគំនិតវិជ្ជាមាន ឬអវិជ្ជមាន (2)
Dara Sorn

Thus I would like to suggest you all who are watching this video to click on Subscribe to watch daily videos news​ .

6 Comments

  1. អាឆ្កួត ! អើយអាចំកួត​​ !​​​​ បើអាចំកួតឯងជាសាស្ត្រាចារ្យ ? ឬ អាចំកួតឯងជាសាស្ត្រាចោរ្យ ? បានជាអាចំកួតឯងមិនស្គាល់ថាសត្វឈ្លុសអត់មានស្នែង ? បើអាចំកួតឯងមិនស្គាល់សត្វឈ្លុសផង ? តើអាចំកួតឯងទៅបង្រៀនកូនសិស្សយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ ??? ៕

  2. គណះបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងខ្លួនជាសត្វតិរឆានតោហើយបងប្អូន។លោកអ្នកដឹងហើយថាតោជាសត្វសាហាវឃោឃៅយុងឃ្នងជាងគេក្នុងលោកនេះ។បើគណះបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតោយើងលែងនៅជិតបានទៀតហើយបងប្អូនពីព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើង។លោកម្នាក់នេះកំពុងនិយាយលើកតម្កើងCPP and LDPពីព្រោះពួកគេជាសត្វស្លូតជាងតោមែនអត់?យើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្លានឹងឈ្លូសកំពុងតែមើលងាយមើលថោកមកលើតោបើលោកកឹមសុខាជាតោមែនគាត់មិនអាចឲ្យខ្លាឃុំឃាំងគាត់បានទេមែនអត់?ក៏ពិតណាស់តោមិនអាចអោយឈ្លុសមកមើលងាយបានដេរ។បើគណះបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតោមែនមិនមែនចាញ់ខ្លារាល់តែដងនោះទេវាមិនសមហេតុផល។មុខលោកកឹមសុខាស្លូតណាស់ព្រះអើយមិចក៏ប្រៀបធៀបលោកជាសត្វចឹងៗ??នេះឬជាអ្នកចេះរបស់គណះបក្សសង្គ្រោះជាតិ?និយាយឲ្យតែបានឮចឹង?ខឹមសុខានិយាយមិនខុសទេលោកឯងសួរខ្លូនឯងសាកមើលថាតើលោកឯងចង់កើតមកអត់?ហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្តាយចេះតែចង់បង្កើតកូនមកចឹង?ហើយហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្តាយមួយចំនួនបង្កើតកូនមកហើយបែរជាចោលគ្នាតាមធុងសំរាមឬតាមព្រៃឬឲ្យគ្នាធ្វើស្រីខូចឬក៏ធ្វើជាអ្នកបំរើគេជាដើម។ល។ហ្នឹងឬអ្នកមានគុណ?ឆ្លើយតបនឹងសំនួររបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះផងដើម្បីអោយខ្ញុំបានយល់ពីអ្នកចេះរបស់តោផងបាទ។តែសូមកុំឆ្លើយរបៀបងងឹតងងុលដូចជានេះជាធម្មជាតិអីចឹងៗ។លោកឯងស្តាប់ខឹមវាសនានិយាយអត់ទាំងយល់ផងហើយមកចង់សំពងគេ។និយាយឲ្យចំខឹមវាសនាចេះនិយាយជាងលោកឯងៗទៅរៀនដប់ឆ្នាំទៀតទៅចាំមកបង្រៀនគេតាមYouTube.នៅស្ទើរណាស់ប្អូនប្រុសសូមកុំឲ្យគណះបក្សសង្គ្រោះជាតិបាក់មុខដោយសារប្អូនប្រុសឯងអី។អ្នកចេះរបស់គណះបក្សសង្គ្រោះជាតិមានច្រើនតែច្រើនតែធន់ចឹងៗ។មិនបង្អាប់ទេនិយាយតាមត្រង់។ចំណុចខ្សោយរបស់ខឹមវាសនាមានគគោកមិនយកមកសំពងបែរទៅជាយកតោខ្លាឈ្លូសណាមកវៃទៅវិញខ្យល់គស្លាប់ហើយខ្ញុំបើជួបតែមនុស្សចេះម្លឹងៗ។មុននឹងនិយាយសូមកុំភ្លេចពាក្យខ្លួនឯងដែលបាននិយាយថាមុននិយាយត្រូវគន្លោស់អណ្តាតឲ្យបាន៧ដងសិនមែនអត់?ហើយក៏កុំភ្លេចដែរនូវពាក្យកាត់ក្បាលបើសិនគណះបក្សសង្គ្រោះជាតិចាញ់កុំភ្លេចៗៗៗ។ខ្ញុំជឿថាវាអាចចាញ់បើគណះបក្សសង្គ្រោះជាតិសំបូរអ្នកចេះអត់ដឹងដូចប្អូនចឹងៗ។ចង់ឈ្នះគេគឺពិតណាស់យើងត្រូវតែមានអ្នកចេះហើយដឹងផងចាំបាច់ណាស់បងប្អូន។មានពាក្យអាក្រក់ៗសំរាប់ប្អូនម្នាក់នេះច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនចង់និយាយពីព្រោះវាជាគំរូមិនល្អសំរាប់ក្មេងៗជុំនាន់ក្រោយ។គ្រាន់តែមិនចង់អោយអ្នកចេះអត់ដឹងដូចប្អូម្នាក់នេះបង្រៀនក្មេងៗជុំនាន់ក្រោយខុសតែប៉ុណ្ណោះ។បើមានក្មេងៗណាយកប្អូនម្នាក់នេះធ្វើជាគ្រូសូមរៀនតែភាសារណាដែលត្រឹមត្រូវបានហើយ។ខ្ញុំមិនគួរណានិយាយចឹងៗដាក់ប្អូនទេខ្ញុំដឹងថាប្អូនចង់ល្បីណាស់តែអាចង់ល្បីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែររងទុក្ខដូចច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឆាំងពីព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអ្នកចេះតែអត់ដឹងខ្ញុំហៅថាអ្នកចេះស្ទើរៗមាន៥០សិបភាគរយហើយនៅប្រទេសខ្មែរ។អនុគ្រោះផងដែលខ្ញុំវៃប្អូនស្រាលៗចឹងៗតែកុំធ្លេចកាលដែលអាមេរិកទម្លាក់ជប៉ុនពីរគ្រាប់។គ្រាប់ទីមួយស្រាលទេតែគ្រាប់ទីពីខ្ញុំមិននិយាយទេ។អ្នកចេះប្រហែលប្អូនចឹងច្បាស់ជាយល់បើមិនយល់ចប់ហើយគណះបក្សសង្គ្រោះជាតិ៕

Comments are closed.